• 回到顶部
  • 400-6979709
  • QQ客服
  • 微信联系我们

ซีพี ออลล์ ร่วมกับ สจล. พัฒนาแบบก่อสร้างจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะการออกแบบพัฒนาผลงานสู่การใช้งานจริง

泰国先皇理工大学-学校简介    国际动态    ซีพี ออลล์ ร่วมกับ สจล. พัฒนาแบบก่อสร้างจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะการออกแบบพัฒนาผลงานสู่การใช้งานจริง

 

       บมจ.ซีพี ออลล์ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) ลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบแบบจำลองสารสนเทศอาคาร Building Information Modelling (BIM) เพื่อยกระดับองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบก่อสร้างเพื่อพัฒนานักศึกษาให้ได้ใช้ทักษะการออกแบบและการพัฒนาผลงานสู่การใช้งานจริงสำหรับร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ

          นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารออลล์ ออนไลน์และเซเว่น อีเลฟเว่น กล่าวว่า ซีพี ออลล์ ได้ดำเนินธุรกิจร้านอิ่มสะดวกคู่กับสังคมไทยมากว่า 30 ปี โดยมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีทักษะการทำงานที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ เนื่องด้วยเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ผ่านนโยบายส่งเสริมการศึกษาพัฒนา เยาวชนในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การก่อตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อสังคมขึ้นมา 2 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) รวมถึงศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์อีกกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ พร้อมทั้งมีการมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอด 15 ปี รวมกว่า 54,000 ทุน เป็นเงินรวมกว่า 5,100 ล้านบาท

          นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้เยาวชนมีทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกอนาคตอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดค่าย Creative AI Camp ค่ายเสริมองค์ความรู้ด้าน AI สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและ ปวช. ซึ่งจัดขึ้นร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติที่เชี่ยวชาญด้าน AI ตามปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”

          “สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ซีพี ออลล์ มุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องระหว่างซีพี ออลล์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะการออกแบบผ่านการพัฒนาระบบแบบจำลองสารสนเทศอาคาร: Building Information Modeling (BIM) สู่การใช้งานจริง ผ่านความร่วมมือในการถ่ายทอดความรู้ระหว่างบุคลากรของสถาบัน, ซีพี ออลล์ และนักศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ในด้านวิชาการต่อไป” นายก่อศักดิ์ กล่าว

           ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า สจล.ในฐานะที่เป็นสถาบันแห่งการสร้างนักปฏิบัติ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ใช้ได้จริง และเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย มาเป็นเวลา 60 ปี ในโอกาสที่ได้การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นการนำองค์ความรู้ด้านการพัฒนาแบบก่อสร้างจำลองสารสนเทศอาคาร ซึ่งเป็นการนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

           นอกจากนี้ ยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษา และอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ที่ได้เรียนรู้ ปฏิบัติจริง อีกทั้งความร่วมมือดังกล่าวยังมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของสจล. ในการที่จะปั้นสถาปนิกที่มีความสามารถรอบด้าน ทั้งการออกแบบ ความสามารถในการจัดการข้อมูล ตลอดจนความสามารถในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบได้อย่างชาญฉลาด เพื่อยกระดับงานออกแบบให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ

           ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ กล่าวว่า สจล.เชื่อว่าการร่วมมือกันระหว่างภาคการศึกษา และภาคธุรกิจจะเป็นการเปิดพื้นที่ให้นักศึกษา ได้สร้างประสบการณ์จริงในการทำงาน อีกทั้งภาคการศึกษาก็จะได้นำองค์ความรู้ที่มีมาต่อยอดในทางปฏิบัติ ซึ่ง สจล.มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนทุกโอกาสอันเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และไม่หยุดพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความเป็นสากล ก้าวทันยุคดิสรัปชัน เพื่อสร้างบัณฑิตที่เป็นนวัตกรคุณภาพของสังคมไทย ภายใต้โครงการ พระจอมเกล้าลาดกระบัง ไร้ขีดจำกัด (KMITL 60th Year: GO Beyond the Limit)

 

 

https://thaipublica.org/2020/08/cp-all-building-information-modelling/

https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_4707979

https://www.isranews.org/article/isranews-pr-news/91183-cpall-25.html

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 367

2020年8月14日 11:00
浏览量:0
收藏